Onderhoud & Keuring

De prijs van een lasapparaat kent u.
Kent u de prijs ook wanneer deze uitvalt?
Wat u verliest aan opbrengsten?

Dat kosten lopen vaak snel op. Steeds meer bedrijven beseffen dit.

Zij kiezen voor preventief onderhoud.

Wat houdt preventief onderhoud in?

Afhankelijk van het type lasapparaat kan het gaan om:

 • Algehele visuele inspectie
 • Inwendig stofvrij maken
 •  Controle bekabeling/verbindingen
 • Controle elektrische contacten
 • Afstelling draadaanvoersysteem
 • Inspectie lastoorts
 • Montage toortsonderdelen
 • Controle van de carrosserie
 • Kleine reparaties direct
 • Indien nodig, reparatieadvies

In Nederland

Bedrijven zijn verplicht om lasapparatuur jaarlijks te laten keuren op veilige werking, conform de Arbowet met de norm NEN 3140. Doet de werkgever dit niet, dan blijft hij in gebreke en kan hij bij een bedrijfsongeval aansprakelijk worden gesteld.

Lastek Nederland reikt een officieel certificaat uit met de meetwaarden. Dit maakt het bij eventuele calamiteiten aantoonbaar dat het lasapparaat op dat moment veilig was. De keuringssticker toont ook meteen aan de lasser dat zijn lasapparaat in orde is.

De meeste bedrijven kiezen ervoor om bij het keuren ook preventief onderhoud te laten uitvoeren. Met als resultaat: dat uitval gedurende het jaar vrijwel nihil is.

Onderhoudsformules

Niet elk lasapparaat wordt met dezelfde intensiteit ingezet, of voor dezelfde toepassingen. Daarom bieden we ook verschillende formules aan.

NEN 3140 keuring

 • NEN 3140 keuring

Basis Service Abonnement

 • Jaarlijks preventief onderhoud
 • NEN 3140 keuring

All-in Service Abonnement*

 • Jaarlijks preventief onderhoud
 • NEN 3140 keuring
 • Incl. reisuren en kilometers bij eventuele tussentijdse storingen
 • Incl. de arbeid- en reiskosten
 • Incl. de verbruikte onderdelen en materialen, met uitzondering van verbruiksonderdelen zoals kabels, slangen en toortsen

*exclusief op Lastek machines